top of page
Appivate logo
  • Forfatterens bildeAppivate

Skap en inkluderende nettside

I den digitale verden vi lever i, har tilgang til informasjon på nettet blitt en grunnleggende rettighet. Derfor er universell utforming av nettsider, også kjent som "accessibility," en viktig faktor som ikke kan overses.


Illustrasjon av webdesign

Universell utforming handler om å gjøre websider tilgjengelige for alle, uavhengig av deres funksjonsnedsettinger eller behov. Dette er ikke bare et etisk spørsmål, men også et juridisk krav i mange land - inkludert Norge. En viktig retningslinje for å oppnå universell utforming på nett er Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).


WCAG 2.0-standarden er utviklet av Web Accessibility Initiative (WAI), en del av World Wide Web Consortium (W3C). Den gir klare retningslinjer for hvordan websider bør utformes for å være tilgjengelige for alle. Standarden er delt inn i fire hovedprinsipper:


  1. Perceptible (Oppfattbart): Dette prinsippet handler om å gjøre innholdet på nettstedet ditt enkelt å oppfatte for alle. Dette inkluderer å tilby tekstalternativer for bilder og multimedia, slik at skjermlesere kan tolke innholdet. Kontrastforhold mellom tekst og bakgrunn skal være tilstrekkelig for å være lesbart.

  2. Operable (Betjent): Websider skal være lette å betjene, uavhengig av hvordan folk navigerer på nettet. Dette innebærer at alle interaktive elementer skal være brukervennlige og ha tydelige fokusindikatorer. Tastatur-navigasjon skal også være støttet.

  3. Understandable (Forståelig): Innholdet skal være forståelig for alle. Dette betyr at språket skal være klart og enkelt, og komplekse funksjoner og interaksjoner skal dokumenteres godt. Feilmeldinger og hjelpetekster skal være informative.

  4. Robust (Robust): Dette prinsippet handler om å sikre at nettstedet ditt fungerer på ulike plattformer og med ulike hjelpemidler. Dette inkluderer å følge webstandarder og unngå teknologier som kan begrense tilgjengeligheten.


Universell utforming er ikke bare en moralplikt, det er også god forretningssans. Når du lager tilgjengelige websider, øker du rekkevidden og engasjementet ditt ved å inkludere alle brukere, uansett deres funksjonsnedsettinger. Ved å følge WCAG-standarden og de nevnte prinsippene, kan du sikre at nettstedet ditt er tilgjengelig for alle og oppfyller de juridiske kravene. Så la oss sammen skape et mer inkluderende digitalt miljø for alle.


I Appivate ligger brukervennlighet alltid i grunnen for alt vi utvikler. Dette inkluderer universell utforming og WCAG-standarden. Vi gjennomfører også tester av nettsider for å identifisere og løse feil eller mangler for oppfyllelse av kravene om en universelt utformet nettside. Ønsker du en sjekk av din nettside? Ta kontakt med oss nå.

Comments


bottom of page